Poszukujemy farm fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych

Poszukujemy farm fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych

Average Reviews

What are you after?

Zakupimy:

- projekty farm fotowoltaicznych
- projekty elektrowni wiatrowych
- gotowe farmy fotowoltaiczne
- gotowe elektrownie wiatrowe

What do you offer?

Nawiążemy współpracę z właścicielami, deweloperami farm fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych.