Company in Monaco

Company in Monaco Claimed

Average Reviews

What is your idea / business and to whom is it addressed?

Firma świadczy innowacyjne usługi w przyśle stoczniowym i w sektorze użytku publicznego . The company provides innovative services in shipbuilding and in the public use sector.

How should the idea/business earn money?

Firma funkcjonuje cały czas. The company operates all the time

At what stage is the idea / business at the moment?

Biznes jest w trakcie rozwoju. Business is under development.

What do you need?

Potrzebujemy wsparcia finansowego, albo sprzedaż całkowita udziałów. We need financial support or total sale of shares.

Amount for investment

€250,000.00

Categories: